Robin Padilla's thoughts on President Duterte and De Lima

advertisements

Robin Padilla's thoughts on President Duterte and De Lima
Actor Robin Padilla gave his thoughts about President Rodrigo Duterte’s “drug war” against Senator De lima , while speaking with media Friday, August 19.

On this, he said: “‘Yung nangyayari po sa pangulo at sa ating senador, ang tanong po diyan eh, kung sino ang may hawak na ebidensya. Kasi sa pinag-uusapan po nila, mga public servants sila, tandaan po natin, public servants sila.

(What's happening now with regard to the President and our senator, the question is on who has the evidence. They are public servants, let's remember.)

“Sila ho ay nangako, sila ay nanumpa, una sa Diyos, pangalawa sa bandila ng Pilipinas. Kung sino ang nagsasabi ng totoo, siya ang maglabas ng ebidensya. Hindi ito usapin kung sino ang nasasaktan, kung sino ang naapi, hindi. Ano ang katotohanan?” he said.

(They promised, they swore, first to God, second on the Philippine flag. Whomever is telling the truth, will come out with evidence. This is not about who was hurt, who was abused, no. What is the truth?)

He also said that he still backs Duterte despite criticism he's been getting.

“Basta ako, sa aking palagay, walang ginagawang mali ang pangulo. Paumanhin sa inyong lahat sapagkat ako’y naniniwala hanggang sa mga oras na ito, magmula nang una ninyo akong tinanong patungkol kay Mayor hanggang sa mga oras na ito, maniwala po kayo sa akin, napakabait pa ni mayor, napakabait pa po niya. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang mga tao na gustong magbago,” he said.

"For me, the president has not done anything wrong. Forgive me, everyone because up to now, I believe until this time, starting from the time you asked me about mayor, up to now, believe me, mayor is still good. He's willing to give everyone a chance to change.)

Sponsored link